Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE UTILIZARE SITE

Următorii termeni și condiții reprezintă un acord integral în scopul utilizării acestui site web. Pentru utilizarea acestui site este necesară citirea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții.
Prin accesarea acestui website, www.superdiet.ro, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, utilizatorii confirmă că au citit, înțeles și acceptat următorii termeni și condițiile de utilizare. În cazul în care nu doriți să acceptați prezenții termeni și condiții, inclusiv modificările/completările acestora, trebuie să încetați să mai utilizați siteul.

Proprietatea site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Site-ul www.superdiet.ro aparține persoanei juridice S.C. SUPERDIET CLINIC SRL (denumită în continuare SUPERDIET CLINIC), identificată prin CUI 35825760, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/4086/2016.
În lipsa unor precizări specifice pentru un conținut anume (imagine, text sau alt conținut media), toate drepturile asupra conținutului afișat pe acest site aparțin SUPERDIET CLINIC, și este interzisă reproducerea, preluarea, distribuirea sau utilizarea oricărei informații sau material fără acordul prealabil, în scris, din partea SUPERDIET CLINIC.
SUPERDIET CLINIC își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și își va exercita la nevoie aceste drepturi în limitele permise de lege. Nimic din conținutul acestui site nu constituie o licență sau dreptul de a utiliza vreo imagine, logo, sau orice alte materiale prezentate pe site de către vreo persoană. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către vreo persoană fără acordul scris prealabil din partea SUPERDIET CLINIC.
Descărcarea sau copierea prin alte metode a materialelor de pe site nu transferă către persoana în cauză licența programelor de software sau drepturile asupra materialelor de pe site. Orice date transmise către acest site devin proprietatea SUPERDIET CLINIC, pot fi utilizate de către SUPERDIET CLINIC în orice scop dacă acesta se încadrează în limitele legii și pot fi dezvăluite de către SUPERDIET CLINIC la discreție, inclusiv către orice tip de autorități. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care se aplică în cazul dumneavoastră.
Toate drepturile de utilizare asupra informațiilor și materialelor disponibile aparțin SUPERDIET CLINIC.
Utilizatorul acestui site este pe deplin răspunzător de respectarea tuturor legilor și actelor legislative/normative în vigoare, și se obliga să nu utilizeze nici un fel de sistem/aplicație sau procedură care ar afecta funcționarea normala a site-ului nostru, sau de a obține informații la care nu are access în mod normal.

Descrierea Serviciului

Site-ul www.superdiet.ro are ca scop informarea asupra serviciilor medicale oferite de SUPERDIET CLINIC.
Nici una dintre informațiile prezentate în cadrul acestui site nu ar trebui interpretată că o invitație, ofertă sau recomandare de a achiziționa sau de a dispune de orice serviciu medical, sau consiliere în domeniul sănătății, sau în oricare alt domeniu. Informația care se regăsește pe acest site este prezentată doar în scop informativ. Deoarece informația prezentată pe acest site este foarte generală, este posibil să nu fie relevantă în cazuri individuale concrete. Înainte de a lua orice decizie referitoare la serviciile medicale prezentate este important să contactați medicul dvs. de familie sau un medic specialist care vă poate ajuta să alegeți cea mai potrivită opțiune pentru dvs.

Acces și înregistrare

Pentru a putea beneficia de serviciu, utilizatorul are nevoie de un calculator personal, o conexiune stabilă la Internet și de un browser web instalat în calculator prin intermediul căreia va fi accesată adresa de web www.superdiet.ro.

Obligațiile SUPERDIET CLINIC

Nu se oferă garanții cu privire la materialele oferite pe acest site. SUPERDIET CLINIC nu acceptă responsabilitatea și nu garantează că funcțiile de pe acest site nu vor fi întrerupte sau nu vor avea erori, sau că erorile vor fi corectate.
SUPERDIET CLINIC și angajații săi nu acceptă nici un fel de responsabilitate pentru pierderi directe sau indirecte rezultate în urma utilizării acestui site și al conținutului acestuia, incluzând aici defectarea computerului dumneavoastră ca urmare a accesării sau utilizării serverului care găzduiește acest site.
SUPERDIET CLINIC nu își asumă răspunderea pentru nici o pierdere de date sau informații rezultate din întârzieri, cauzate de evenimente care nu sunt sub SUPERDIET CLINIC, al furnizorilor săi sau prin erori de omisie din partea utilizatorului. SUPERDIET CLINIC și furnizorii săi exclud orice sugestie sau garanție că:
• serviciul vă fi neîntrerupt sau fără erori;
• eventualele defecte vor fi corectate;
Serviciul este disponibil 24h/zi, exceptând perioadele în care se efectuează lucrări de mentenanță sau de reparații. Accesarea serviciului poate fi limitată în intervalul orar de utilizare intensă datorită limitării procesării datelor de către sistemele informatice.

Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii acestui website au următoarele drepturi:
• Dreptul de a nu fi de accord cu acești termeni și condiții, caz în care sunt obligați să înceteze utilizarea acestui website.
• Dreptul de a fi informat asupra datelor sale deținute de către acest website
• Dreptul de a solicita ștergerea sau actualizarea datelor, dacă ele sunt eronate. Datele care vor trebui păstrate din cauza legislației în vigoare nu vor putea fi șterse.
• Dreptul de te opune anumitor prelucrări (comunicare comercială, newsletter) sau de retragere a consimțământului pentru anumite prelucrări.
• Dreptul, pentru motive întemeiate și legitime, de a te opune anumitor prelucrări de date, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare sau SUPERDIET CLINIC nu iți poate oferi serviciile solicitate în lipsa respectivelor date.
• Dreptul de a te adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care ți-au fost încălcate.
Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi trebuie doar să trimiteți o cerere scrisă la adresa SUPERDIET CLINIC din București, Sector 2, Str. Județului nr. 1, ap. 101.
Se va încerca rezolvarea oricărei dispute în legătură cu utilizarea site-ului www.superdiet.ro mai întâi pe cale amiabilă. În cazul în care părțile nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta vă fi definitiv soluționată de instanța română competentă.
Totodată, utilizatorii au dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter personal sau autorităților în cazul în care consideră că trebuie să își apere oricare din drepturile garantate de legislația în vigoare sau de Regulament GDPR.
Toate disputele, medierile vor fi guvernate de legea română.

TERMENI ȘI CONDIȚII PROGRAMĂRI ȘI PLĂȚI ÎN AVANS

1. Programările pentru consultațiile în clinică sau consultațiile online se realizează telefonic și prin e-mail la numerele și adresele din site-ul www.superdiet.ro sau direct la recepția clinicii.
2. Toate serviciile, atât cele realizate în clinică, cât și cele efectuate online trebuie achitate în avans. În cazul în care serviciile achitate în avans nu au putut fi prestate din motive ce țin de SUPERDIET CLINIC, sumele plătite în avans vor fi restituite integral.
3. Serviciile efectuate online trebuie achitate cu 24 ore înainte de ora programării. În cazul în care timpul rămas până la programare este mai mic de 24 ore, serviciul trebuie achitat până la ora programării.
4. Plata în avans se va achita printr-un link de plată emis de procesatorul de plăți sau printr-un ordin de plată pe baza facturii emise. Plata se consideră realizată în momentul în care se confirmă încasarea banilor sau în momentul în care suma virată prin ordin de plată intră în contul clinicii.
5. Pacientul înțelege și acceptă că în cazul neachitarii serviciului în maxim 4 ore de la momentul primirii solicitării de plată, programarea va fi anulată, fără ca SUPERDIET CLINIC să aibă obligația să îl notifice în acest sens.
6. Pacientul înțelege și acceptă că SUPERDIET CLINIC nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile în care solicitarea de plată nu a fost primită din motive ce nu țin de SUPERDIET CLINIC.
7. Pacientul înțelege și acceptă că trebuie să anunțe dacă nu mai poate să onoreze programarea pe care a făcut-o cu cel puțin 24 de ore înainte ca programarea să aibă loc, în situația în care perioada până la programare este mai mare de 24 de ore.
8. Pacientul înțelege și acceptă că în situația în care nu anulează sau reprogramează programarea în termenul menționat mai sus întreaga sumă achitată va fi reținută de SUPERDIET CLINIC.
9. Programările care au loc în mai puțin de 24 de ore de la momentul înregistrării nu pot fi anulate, ci doar reprogramate și sumele de bani achitate nu pot fi returnate (excepție fac situațiile de caz fortuit sau de forță majora).
10. Pacienții care nu au anulat sau reprogramat programările în condițiile punctelor de mai sus, au dreptul la o singură reprogramare.

TERMENI ȘI CONDIȚII CONSULTAȚII ONLINE

1. Consultațiile și controalele virtuale, denumite în continuare “Consultații online”, se referă la orice formă de interacțiune între pacient și medic, folosind orice medii de comunicare și/sau schimb de informații medicale sau non-medicale, altele decât întâlnirea fizică dintre cele două părți.
2. Pacientul înțelege și acceptă că acest tip de serviciu poate avea anumite limitări ale actului medical datorate lipsei interacțiunii fizice între cele două părți, precum și din cauza platformelor de comunicare utilizate.
3. Programările online se realizează în același mod ca și programările pentru serviciile efectuate fizic în clinică, în funcție de disponibilitatea pacientului și a medicului.
4. Pacientul înțelege și acceptă că acesta nu este un serviciu gratuit și acceptă să achite serviciul înainte de efectuarea lui, printr-un un link de plată emis de către procesatorul de plăți sau printr-un ordin de plată pe baza facturii emise.
5. Consultațiile online se vor desfășura prin intermediul unei platforme de comunicare la distanță (Jitsi Meet , Doxe.me, Zoom, sau o platformă asemănătoare) și/sau telefonic și cu ajutorul aplicațiilor de e-mail.
6. Pacientul își asumă responsabilitatea de a avea infrastructura necesară desfășurării consultațiilor online:
 laptop sau PC cu webcam și microfon sau un telefon inteligent,
 acces la internet
 acces la adresa de e-mail
7. Pacientul înțelege și acceptă că SUPERDIET CLINIC nu își asumă răspunderea pentru securitatea mijloacelor de transfer de date sau de comunicație.
8. Pacientul înțelege și acceptă că pot exista cazuri în care din motive tehnice, care nu țin de niciuna dintre părți, nu se va putea desfășură consultația/controlul online deloc sau în condiții de proastă calitate (conexiunea de internet instabilă, până de curent etc.), situație în care va primi contravaloarea consultației înapoi sau se vă putea reprograma.
9. Pacientul înțelege și accepta că daca nu va fi prezent la data și ora la care a fost programată consultația/controlul și/sau nu acceptă conexiunea video pentru mai mult de 15 minute de la momentul programat, programarea se anulează și suma plătita nu va fi restituită.
10. Prin continuarea demersurilor ce țin de realizarea unei consultații online din partea pacientului (trimitere de documente către SUPERDIET CLINIC, realizarea de plăți către SUPERDIET CLINIC sau orice altă activitate care are ca scop continuarea procesului de consultație online), acesta își asumă că a înțeles și că acceptă termenii și condițiile, sumele de plată, riscurile și limitările acestui tip de servicii și își dă acordul pentru a continua aceste demersuri, inclusiv acordul pentru prelucrarea datelor conform politicii de confidențialitate a SUPERDIET CLINIC.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SUPERDIET CLINIC își asumă angajamentul de a respecta datele tale cu caracter personal și de a se conforma prevederilor legale aplicabile privind protecția acestora.
Pentru informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal, consultați Politica de confidențialitate.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

SUPERDIET CLINIC nu își asumă nici o responsabilitate legală, pagubă adusă în urma utilizării acestui website și a informațiilor disponibile în cadrul lui, precum nici a unor defecțiuni tehnice, viruși sau alte sisteme care afectează utilizatorul în orice fel.
SUPERDIET CLINIC nu își asumă responsabilități contractuale pentru informațiile disponibile pe site, și deși face tot posibilul pentru respectarea exactității informațiilor prezentate, nu își asumă nici o obligație în cazul în care informațiile nu sunt corecte.
Utilizatorul înțelege faptul că furnizarea Serviciilor poate fi modificată/încetată și înțelege că Prestatorul nu este răspunzător pentru aceasta.
SUPERDIET CLINIC nu își asumă răspunderea pentru întreruperi ale funcționarii siteului.

DREPT APLICABIL

Prezentele Condiții Generale se supun dreptului intern român. Limba Condițiilor Generale este limba româna. În caz de litigiu, numai instanțele românești pot fi considerate competente.

ACTUALIZAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

”Termeni și Condiții” constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și SC SUPERDIET CLINIC SRL în privința utilizării site-ului www.superdiet.ro. SUPERDIET CLINIC își rezervă dreptul de a modifica și actualiza, în orice moment, accesul la site, precum și Condițiile Generale. De aceea, Utilizatorul este sfătuit să verifice periodic prezentele Termene și Condiții.