Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

În conformitate cu prevederile art.12 – 18 din Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, SC SUPERDIET CLINIC SRL este inregistrată la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. _ _ _ _ _

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, vă informăm că SC SUPERDIET CLINIC SRL, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/4086/17.03.2016, având CUI: 35825760, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi, despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau o altă persoană.

Colectarea acestor date se face doar cu acordul dumneavoastră şi în scopul programării consultaţiilor, a încheierii contractelor, pentru reclamă şi marketing.

Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea operatorului SC SUPERDIET CLINIC SRL de a încheia contractul / de a fi programat la o consultaţie etc., acestuia din urmă lipsindu-i una din condiţiile esenţiale, respectiv identitatea părţilor.

Vă informăm că aveţi următoarele drepturi (reglementate de Legea 677/2001):

 • dreptul la informare, conform legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de acces la date (în mod gratuit pentru o solicitare pe an, printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, în care puteţi arăta că doriţi ca informaţiile să vă fie comunicate la o anumită adresă, inclusiv prin poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să se asigure că predarea vi se va face personal);
 • dreptul de intervenţie asupra datelor;
 • dreptul de opoziţie;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul de a face plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau de a se adresa justiţiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul administrativ din Bucureşti, Sector 2, Str. Judetului nr. 1, apt. 101. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

De asemenea, vă informăm că unele dintre paginile noastre de web pot conţine fişiere temporare („cookies”), care reprezintă date ce pot fi trimise către browserul dumneavoastră de website şi memorate în computerul dumneavoastră. Acest lucru permite serverului nostru să vă „recunoască” atunci când vizitaţi website-ul nostru în viitor.

Majoritatea browserelor de web pot fi configurate să nu accepte cookies sau să vă anunţe când un cookie este trimis către dumneavoastră.
Acestea pot fi dezactivate de către utilizatori.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către SC SUPERDIET CLINIC SRL se face cu respectarea următoarelor principii:

 • Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 • Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale.
 • Scopul bine determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate.
 • Confidenţialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele SC SUPERDIET CLINIC SRL date cu caracter personal au prevăzută în contractul de muncă şi în fişa postului o clauză de confidenţialitate.
 • Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare.
 • Informarea. Informarea persoanelor se face de către operatorul care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
 • Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte sau asupra lor au intervenit modificări (de ex.: schimbarea numelui ca urmare a căsătoriei, schimbarea domiciliului), vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. Pentru mai multe detalii şi informaţii vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:
Str. Olari nr. 32, sector 2 Bucureşti
Telefon: (021).252.58.88
Fax: (021).252.57.57
Web: www.dataprotection.ro